Przegląd kotła gazowego – zadbaj o najwyższą sprawność systemu grzewczego

Sprawny system grzewczy w Twoim domu jest gwarancją komfortu w okresie zimowym. Jak każde inne urządzenie mechaniczne, kotły gazowe również wymagają okresowych kontroli serwisowych, aby zachować bezpieczeństwo pracy i najwyższą efektywność. Dowiedz się, na czym polega i dlaczego warto wykonać przegląd kotła gazowego przed sezonem.

Gazowe kotły kondensacyjne w ciągu roku pracują nawet ponad 2 tysiące godzin. Ponieważ urządzenia te są praktycznie bezobsługowe, często nie zdajemy sobie z tego faktu sprawy. Ze względu na długoletni charakter inwestycji w źródło ciepła warto zadbać o zachowanie optymalnych warunków jego pracy. Vaillant, podobnie jak większość renomowanych producentów urządzeń grzewczych, zaleca kontrolę serwisową kotłów raz do roku. Przeglądy okresowe wykonywane są poprzez Serwis Autoryzowany Vaillant – czyli firmy posiadające odpowiednie narzędzia oraz profesjonalne przeszkolenie umożliwiające fachową inspekcję urządzeń. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega oraz dlaczego warto wykonywać coroczny przegląd kotła gazowego.

Przegląd serwisowy gazowego kotła kondensacyjnego

Niezależnie od konstrukcji serce kotła gazowego stanowi układ palnika z wymiennikiem ciepła. Właśnie te elementy są najbardziej narażone na działanie czynników zewnętrznych. To tam dostarczana jest mieszanka paliwa i powietrza, która podlega procesowi spalania, dostarczając ciepło do układu wodnego centralnego ogrzewania.

Produktami procesu spalania są części lotne usuwane poprzez system spalinowy, skropliny pary wodnej spływające do syfonu i dalej do kanalizacji, a także czasem elementy stałe osadzające się na powierzchni spirali grzewczych wymiennika. Aby dokonać kontroli stanu komory spalania, podczas przeglądu kotła palnik jest demontowany. Jeżeli istnieje taka konieczność, powierzchnia wymiennika jest czyszczona chemicznie lub za pomocą miękkiej szczotki. Przy ponownym montażu palnika wymienia się również jego uszczelkę, aby zapewnić bezpieczne odseparowanie komory spalania.

Poza kontrolą stanu kondensacyjnego wymiennika ciepła serwisant powinien wykonać również poniższe czynności:

  • kontrolę membranowego naczynia wzbiorczego – odpowiedzialnego za kompensację nadmiaru wody powstającego na skutek zwiększenia objętości przy wzroście temperatury; należy sprawdzić ciśnienie w naczyniu oraz to, czy nie nastąpiło pęknięcie membrany,
  • czyszczenie syfonu kotła – poprzez syfon odprowadzany jest do kanalizacji kondensat ze spalin; zabrudzony syfon może doprowadzić do zablokowania przepływu i w efekcie nawet do zalania palnika,
  • kontrolę czystości filtrów wody i gazu,
  • kontrolę szczelności,
  • sprawdzenie stanu anody magnezowej w zasobniku ciepłej wody użytkowej (jeżeli jest w instalacji).

Po wykonaniu powyższych czynności kocioł jest uruchamiany. Sprawdzany jest proces zapłonu i pracy palnika. Na sam koniec serwisant za pomocą elektronicznego miernika dokonuje pomiaru jakości spalin i szczelności układu powietrzno-spalinowego oraz sporządza protokół serwisowy. Do protokołu powinien być dołączony wydruk z analizatora spalin.

Serwis Vaillant – komfort i bezpieczeństwo

W przypadku wszystkich urządzeń grzewczych, w tym również kotłów gazowych, Vaillant zaleca coroczne kontrole techniczne wykonywane przez Serwis Autoryzowany. Dzięki temu zyskujesz pewność, że Twoje urządzenie jest odpowiednio przygotowane do sezonu grzewczego, będzie bezpieczne i maksymalnie sprawne.

Już dziś umów się na przegląd swojego kotła. Pełną listę firm posiadających autoryzację do przeglądów gazowych kotłów kondensacyjnych odnajdziesz w wyszukiwarce Vaillant.