Branża stolarki spotka się, by rozmawiać o przyszłości

Trudna sytuacja branży stolarki otworowej to temat, który podejmą jej przedstawiciele na Ogólnopolskim Forum Stolarki 2023, które odbędzie się 25 i 26 października w Jachrance. Merytoryczne debaty oraz wymiana doświadczeń mają przynieść wnioski i ułatwić planowanie przyszłości, również w kontekście zielonej transformacji.

Kierunek przyszłość

Organizator Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2023 nie ukrywa, że to najtrudniejszy moment dla stolarki otworowej od przeszło 20 lat. Pandemia i wojna w Ukrainie przyniosły efekty w postaci zastoju w nowym budownictwie, remontach czy eksporcie. Odnotowane spadki sprzedaży i pragnienie dostrzeżenia pierwszych oznak zwiastujących odmianę nie zdominują jednak rozmów na Forum. Tematem przewodnim pozostanie przyszłość branży, szanse, możliwości i wiarygodne prognozy, które warto wziąć pod uwagę planując kolejne działania.

Choć obecna sytuacja może wydawać się trudna, nie oznacza to, że przedstawicielom branży pozostaje jedynie czekać i obserwować. Wręcz przeciwnie. Wymiana doświadczeń i wspólna analiza sytuacji zastanej ma przynieść odpowiedź na pytania: jak długo można konkurować niskimi kosztami produkcji, jak wypracować nowe przewagi na rynkach międzynarodowych oraz jakimi rezerwami w poprawie wydajności dysponuje stolarka otworowa.

Ważnym elementem debaty będzie też zielona transformacja, która w pewnych okolicznościach budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Temat z pewnością pozostaje istotny, jednak wiąże się z koniecznością zmian, a co za tym idzie – kosztów, na które nie każdy jest w obecnej sytuacji gotowy. Tym niemniej zrównoważony rozwój to obszar, który prawdopodobnie dotknie każdego przedsiębiorcę, więc warto dowiedzieć się jak inni podeszli do tematu.

Spotkanie ekspertów

Ogólnopolskie Forum Stolarki od ponad 15 lat pełni rolę platformy wymiany myśli managerów związanych z polską branżą stolarki, zrzeszonych w ramach nieformalnego klubu Forum 100. Ich doświadczenie niewątpliwie przekłada się na prestiż wydarzenia, które staje się nie tylko przeglądem dobrych praktyk, ale też kompasem wyznaczającym kierunek zmian.

Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia będzie m.in. Pilkington IGP, który ma nadzieję, że Forum zdominują merytoryka i konkretne propozycje działań. – Spotkanie ekspertów, którzy na co dzień mierzą się z rozmaitymi wyzwaniami rodzi nadzieję na bardzo pouczające rozmowy. Sami mamy wiele do zaoferowania, dostarczymy swoiste know-how oraz podzielimy się planami na przyszłość, którą łączymy z aspektem współpracy, zrównoważonego rozwoju i integracji. Ciekawi jesteśmy, co myślą na ten temat inni przedstawiciele branży – Mariusz Kołodziej Dyrektor Sprzedaży Szkła Architektonicznego NSG Group Region Wschodni.

Finalnym akcentem pierwszego dnia Ogólnopolskiego Forum Stolarki będzie tradycyjna Gala Liderów Rynku Stolarki. Podczas niej zostaną wyłonione firmy, które wyróżniają się swoją działalnością w różnych kategoriach produktów oraz w poszczególnych regionach Polski.