Certyfikat ZIELONY DOM: nowe kryteria dla zdrowych budynków mieszkalnych

ZIELONY DOM – pierwszy polski certyfikat mierzący poziom ekologiczności budynków mieszkalnych, ma swoją nową odsłonę. Opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC system certyfikacji oferuje teraz trzystopniową ocenę: Standard, Premium i Prestige. Dzięki temu łatwiejsza będzie ewaluacja inwestycji pod kątem efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania zasobów czy zmniejszania jej negatywnego wpływu na środowisko.

Certyfikat ZIELONY DOM powstał z myślą o inwestycjach deweloperskich. Mogą nim być objęte zarówno budynki wielorodzinne, jednorodzinne, jak i budynki mieszkalne przeznaczone na wynajem. Jego celem jest ocena efektywności energetycznej oraz ekologicznej budynków na etapie projektowania, budowy i eksploatacji. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odpowiednia izolacja termiczna, jakość powietrza, redukcja zużycia energii, dostępność zieleni – to tylko niektóre z poddawanych ewaluacji aspektów.

Certyfikowanie budynków mieszkalnych nie jest jeszcze w Polsce rozpowszechnioną praktyką. Uważamy jednak, że sytuacja ta zmieni się diametralnie w nadchodzących latach – mówi Dorota Bartosz, dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa w PLGBC oraz jedna z autorek założeń certyfikatu ZIELONY DOM. – Stąd decyzja Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego o stworzeniu własnego, odpowiadającego polskim realiom, systemu wielokryterialnej certyfikacji ekologicznej. Dziś nadszedł czas na ocenę wniosków płynących z jego pilotażowej wersji i ewolucję zgodną z trendami i potrzebami rynku – dodaje Dorota Bartosz.

Poziomy certyfikacji i kryteria

Standard, Premium i Prestige: to trzy poziomy certyfikatu ZIELONY DOM, które mogą otrzymać budynki w zależności od spełnianych kryteriów. Dla każdego poziomu wprowadzono określone limity punktowe, a także zaktualizowano wagi przypisane poszczególnym kryteriom. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać, to 130 dla budynków wielorodzinnych i 90 dla jednorodzinnych. Wprowadzono również dodatkowe punkty za działania nieujęte w podstawowych kryteriach, a dla dwóch najwyższych poziomów ustanowiono listę obowiązkowych kryteriów punktowych.

Certyfikat krok po kroku

Złożoność procesu inwestycyjnego sprawia, że decyzję o certyfikowaniu budynku w systemie ZIELONY DOM najlepiej podjąć już na etapie koncepcji. Dzięki temu wdrożenie rozwiązań ekologicznych i energetycznych można zaplanować tak, aby nie przekładało się to na znaczący wzrost kosztów inwestycji.

W drodze do uzyskania miana ZIELONEGO DOMU kluczową rolę odgrywa certyfikowany audytor. Przeprowadza on przez procedurę, doradzając i pomagając w doborze i projektowaniu zrównoważonych rozwiązań. Następnie – na podstawie określonych kryteriów – następuje ewaluacja i przyznanie odpowiedniego poziomu certyfikacji zależnego od ilości uzyskanych punktów.   

Świadomość ekologiczna w społeczeństwie rośnie, co potwierdzają raporty i analizy opinii nabywców mieszkań – komentuje Dorota Bartosz. – Klientów faktycznie interesuje, jaki wpływ na środowisko będzie miał ich przyszły dom. Równie istotne jest dla nich przełożenie ekologicznych rozwiązań na realne oszczędności. Chodzi tu o zmniejszenie rachunków i długofalowych kosztów eksploatacyjnych oraz zagwarantowanie stabilności energetycznej. Nie bez znaczenia dla użytkowników są jakość powietrza wewnętrznego, komfort cieplny i akustyczny, a także bioróżnorodność i udogodnienia na terenie inwestycji. Taka postawa, wraz z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami, zmusza deweloperów do sięgania po narzędzia podnoszące jakość, wiarygodność i prestiż ich inwestycji. Ekologiczne certyfikacje wielokryterialne, takie jak ZIELONY DOM właśnie, będące niezależnym potwierdzeniem wysokich osiągów inwestycji – dają taką możliwość – podkreśla Dorota Bartosz.

Więcej o certyfikacji ZIELONY DOM:
https://zielonydom.plgbc.org.pl/

***

O Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności 80 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl