„Czyste powietrze” – jak uzyskać wsparcie na ocieplenie domu

Termomodernizacja niesie za sobą wiele korzyści, zarówno dla właścicieli domów, jak i środowiska naturalnego. To oszczędność energii (niższe rachunki), zwiększenie komfortu mieszkania i wzrost wartości nieruchomości. A jednocześnie, w konsekwencji, redukcja emisji CO2.

Wielu z nas rozważa więc ocieplenie domu, ale nie zawsze mamy na to środki. Co wtedy? Pomóc może nam wsparcie otrzymane w programie „Czyste powietrze”.

Wnioskować możemy o dofinansowanie na prace termomodernizacyjne:

• wymiana stolarki zewnętrznej

• wymiana drzwi zewnętrznych (także bramy garażowe)

• docieplenie przegród budowlanych

Otrzymać możemy nawet o 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją, do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania.

Nowości w „Czystym powietrzu” – czyli się zmieniło?

Program działa od 2019 r., ale założenia ulegały modyfikacji. W nowej edycji pojawiło się kilka zmian, m.in.:

• wyższe dofinansowanie dla kompleksowej termomodernizacji

• wyższe progi dochodowe, które umożliwiają skorzystanie z dofinansowania większej liczbie mieszkańców.

Podwyższenie w programie wartości dotacji, a także urealnienie progów dochodowych, to z pewnością krok w bardzo dobrą stronę. Pozwoli to większej grupie beneficjentów, zwłaszcza spośród tych mniej zamożnych obywateli naszego kraju, na dostęp do programu i na podjęcie inwestycyjnego wysiłku termomodernizacyjnego – mówi Paweł Kisiel, prezes zarządu Atlasa, największego w naszym kraju producenta materiałów chemii budowanej.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje, gdy roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł. O podwyższony próg dofinansowania mogą starać się Ci, którzy spełniają warunek miesięcznego dochodu do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym lub do 2 651 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym. O najwyższy poziom dofinansowania mogą się ubiegać ci, których miesięczny dochód nie przekracza 1090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym.

Inną bardzo istotną zmianą programową jest umożliwienie złożenia ponownego wniosku o dofinansowanie przez tych inwestorów, którzy już wcześniej skorzystali z programu wymieniając w swoim domu źródło ciepła. Teraz będą mogli dodatkowo  wnioskować także o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych.

Działania zmierzające do oszczędzania energii w domach i tym samym do redukcji smogu, należy rozpoczynać właśnie od głębokiej  termomodernizacji, w tym od ocieplenia ścian i wymiany stolarki okiennej. Sama wymiana źródła ciepła jest oczywiście istotna, ale źródło energii warto wymienić wtedy, gdy zapewnimy efektywne wykorzystanie energii, gdy zaizolujemy dom tak, by coraz mocniej drożejącą energię oszczędzać, a nie ją marnować. Wtedy ograniczymy też w rzeczywisty sposób emisję szkodliwych substancji do otaczającego nas powietrza – dodaje prezes Kisiel.

Kto może otrzymać dofinansowanie i jak się o nie ubiegać?

Wnioskodawcą w programie „Czyste powietrze” może być każdy współwłaściciel budynku.

Uzyskanie dotacji trzeba rozpocząć od planu, czyli zidentyfikowania tego, na co chcemy ją przeznaczyć. Dotacja uwzględnia konieczność wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, ale nie narzuca rozwiązań. To osoba ubiegająca się o dotację powinna przemyśleć, na jaki cel chce ją zagospodarować – radzi Paweł Preuss, KP Consulting Konin (bardzoczystepowietrze.pl).

Składając wniosek możemy wybrać jedną z trzech dróg.

– Możemy działać samodzielnie, uzyskać wsparcie w gminie (jednak nie każda oferuje taką możliwość) lub skorzystać z usług firmy, która przeprowadzi nas od początku do końca procesu. To bardzo proste kroki. Wystarczy złożyć wniosek, następnie rozliczyć dotację, a potem cieszyć się nowym ekologicznym domem – mówi Paweł Preuss, KP Consulting Konin (bardzoczystepowietrze.pl).

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?

Istnieją procentowe progi dofinansowania głównych działań termomodernizacyjnych, czyli ocieplenia przegród budowlanych oraz wymiany stolarki okiennej. I tak:

  • przy podstawowym poziomie dofinansowania możemy starać się o refundację 50 proc. wydatków na ocielenie przegród budowlanych i 40 proc. kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
  • przy podwyższonym poziomie finansowania progi te wynoszą: 75 proc. i 70 proc.
  • w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania możemy ubiegać się o całkowite pokrycie wydatków – i na ocieplenie, i na wymianę stolarki.

Pamiętajmy, że mowa tu o kosztach netto (koszt podatku VAT leży po stronie inwestora).

Warto także rozważyć wykonanie audytu energetycznego, ponieważ zwiększa on dotację, którą możemy pozyskać. Jednocześnie możemy wnioskować o zwrot całkowitych kosztów poniesionych na wykonanie audytu (nie więcej niż 1200 zł).

– Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie założenia audytu muszą zostać zrealizowane – zwraca uwagę Paweł Preuss, KP Consulting Konin (bardzoczystepowietrze.pl).

Czyli musimy zrealizować cały zakres prac wskazanych w dokumencie.

Na przestrzeni ostatniego roku widać wzrost zainteresowania programem dotacji na „Czyste powietrze”, który uwarunkowany jest możliwością uzyskania prefinansowania.

– Przed złożeniem wniosku, trzeba zdać sobie sprawę, czy jesteśmy w stanie wypłacić pieniądze na inwestycję i uzyskać ich zwrot z dotacji po ukończeniu. Jeśli nie, warto skorzystać z możliwości prefinansowania – podkreśla Paweł Preuss, KP Consulting Konin (bardzoczystepowietrze.pl).

***

ATLAS to największy producent wyrobów chemii budowlanej w Polsce, będący liderem na polskim rynku. Oferta firmy obejmuje kompleksowy asortyment wyrobów budowlanych pozwalający na budowę lub remont budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i zastosowaniu swoich wyrobów, ATLAS może dziś zaoferować materiały budowlane zapewniające najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo.

Przedsiębiorstwo KP Consulting (właściciel marki BardzoCzystePowietrze) od 20 lat zajmuje się przygotowywaniem wniosków o dotacje unijne dla przedsiębiorstw, samorządów, szpitali, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Od 2018 roku obsługuje także w sposób kompleksowy wnioski z Programów Czyste Powietrze, Mój Prąd i Moje Ciepło.