Jakie ciepło lubimy?

W jaki sposób określamy pojęcie komfortu cieplnego? Jak określana jest jakość poszukiwanego ciepła dla naszych wymagań? Jaki rodzaj ciepła preferowany jest dla salonu, sypialni, kuchni czy pokoju? Dzięki tym pytaniom możemy zidentyfikować 5 kryteriów odczuwania komfortu cieplnego.

„Chcę mieć jednakową temperaturę w każdej części pomieszczenia”.

Odczuwanie jednorodnej temperatury w pomieszczeniu zależy od wartości temperatur powietrza, jakie znajduje się w strefie od 10 cm do 170 cm nad podłogą. Nazywa się to gradientem „stopy-głowa”. Odczucie dyskomfortu pojawia się, jeśli różnica temperatur przekracza 1°C.

Jeśli chcesz, aby temperatura w każdej części pokoju była taka sama postaw na urządzenie, które zapewnia niską temperaturę powietrza na wylocie oraz dużą powierzchnię promieniowania (element grzewczy z aluminium lub żeliwa, fluid termo-przewodzący).

„Chcę odczuwać ciepło łagodne i delikatne”.

To jak odczuwamy łagodność ciepła związane jest z jakością promieniowania danego urządzenia, które powinno odpowiadać ciepłu emitowanemu przez człowieka. Dlatego, jeśli chcesz delikatnego ciepła zainwestuj w grzejnik z:

– dużą powierzchnią emisji ciepła

– niską temperaturą płyty przedniej

– możliwie trwałą emisją

(aluminiowy lub żeliwny element grzewczy, fluid termo-przewodzący).

„Chcę powietrza przyjemnego do oddychania, które nie wysusza gardła”.

W idealnych warunkach wilgotność względna w pomieszczeniu powinna mieścić się w zakresie 40-60%, a jej rozkład powinien być możliwie jednakowy. Powietrze przyjemne do oddychania zapewnią Ci grzejniki, które gwarantują możliwie najniższą temperaturę powietrza na wyjściu z urządzenia (element grzewczy z żeliwa).

„Chcę ciepła płynnego i trwałego”.

Po wyłączeniu urządzenia – ciepło powinno maleć płynnie i stopniowo, a nie gwałtownie. Zdolność do stopniowego oddawania zmagazynowanej energii cieplnej gwarantuje duża bezwładność wymiennika. Jeśli chcesz zapewnić sobie płynne ciepło postaw na urządzenie z 2 elementami grzewczymi lub z jednym, z żeliwa.

„Chcę szybko uzyskać idealną temperaturę”.

Szybkość narastania temperatury zależy od reaktywności urządzenia. W jaki sposób możemy ją obliczyć? Mierząc temperaturę, jaka jest niezbędna do podwyższenia temperatury pomieszczenia o 3,5°C.

Odpowiednią wymianę ciepła z otaczającym powietrzem umożliwia:

– przewodnictwo materiału, z którego wykonany jest element grzewczy lub płyta czołowa

– jego wielkość.

Dlatego, jeśli chcesz szybko dogrzewać pomieszczenie zainwestuj w grzejnik z 2 elementami grzewczymi lub z jednym, aluminiowym.

źródło: Atlantic Polska