Termomodernizacja budynków – eko-modernizacją przyszłości

W pierwszej połowie lipca br. Parlament Europejski przyjął, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu nowe przepisy, mające na celu zwiększenie oszczędności w zużyciu energii. Instrumentem, który wspiera realizację tego celu, jest termomodernizacja budynków. Decyzja europosłów zbiega się z okresem, który sprzyja remontom i odnawianiu nieruchomości. Selena FM, globalny wytwórca chemii budowlanej, od lat wprowadza na rynek produkty i systemy przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej nieruchomości.

Według danych zawartych w Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków (DSRB), przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2022 roku, w Polsce znajduje się 14,2 mln budynków, z czego niemal 40% to budynki mieszkalne jednorodzinne. Znaczna część z nich cechuje się niską efektywnością energetyczną i w kolejnych latach będzie wymagała termomodernizacji. Zgodnie ze strategią do 2050 roku szacowane jest przeprowadzenie około 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych, w tym 4,7 mln głębokich. Biorąc pod uwagę unijne przepisy, dyrektywy i nadrzędne zadanie Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest dekarbonizacja budownictwa do 2050 r, termomodernizacja staje się istotną częścią tego celu.

To z kolei wiąże się z tematem efektywności energetycznej, coraz bardziej palącym w kontekście zmian środowiskowych, ale i kryzysu na rynku surowców. Tegoroczne, marcowe badanie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) pokazuje, że Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na cenę energii. 63% badanych (o 12 pp. więcej niż w 2021 roku) wymieniło tę kwestię wśród najważniejszych do uwzględnienia w procesie transformacji energetycznej.

Temat transformacji energetycznej jest podejmowany aktywnie w Unii Europejskiej, jako jedno z kluczowych zagadnień przyszłości. To strategiczny element polityki, której celem jest osiągnięcie i promowanie autonomii UE w dziedzinie energii, a także uczynienie tego regionu świata bezpiecznym i zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przyjmowane dyrektywy wyznaczają kierunki, natomiast to rządy, ale także biznes mają w swoich rękach narzędzia do realizacji przyjętych założeń. Także w kontekście termomodernizacji, która dla nas jako przedsiębiorstwa z branży chemii budowlanej, jest tematem bardzo bliskim – mówi Roman Owczarek, Dyrektor Dywizji WFCC (Walls, Facades & Chemical Constructions) w Grupie Selena. –

Rozwiązania dostosowane do potrzeb

Rozwiązań termomodernizacyjnych na rynku jest wiele. Ważne jest jednak, aby były one dostosowane do określonych potrzeb. Tylko spełniając odpowiednie wymogi będziemy mogli mówić o skuteczności termomodernizacji, która docelowo ma doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztów, a także zapewnienia komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach. Odpowiadając na te wyzwania, Selena stworzyła szereg rozwiązań systemowych, przeznaczonych zarówno do ociepleń nowych budynków, jak i tych już istniejących – Tytan Professional® Thermo Pro.

Niewłaściwie ocieplone, nieszczelne budynki podnoszą koszty energii cieplnej, a jednocześnie emitują do otoczenia więcej zanieczyszczeń. Termomodernizacja jest dziś jednym z niezbędnych elementów zrównoważonego budownictwa. Powinna być przeprowadzana świadomie, z użyciem odpowiednich materiałów. Chcieliśmy ułatwić użytkownikom ten proces, komponując – pod okiem fachowców – specjalne zestawy naszych produktów, przeznaczone do konkretnych realizacji. Wśród nich znajdziemy całe spektrum rozwiązań, które można dobrać do wymogów wybranego budynku – mówi Karol Bednarczyk, Dyrektor Techniczny Dywizji WFCC (Walls, Facades & Chemical Constructions) w Grupie Selena.

Zestawy w ofercie Selena zawierają m.in. grunty, tynki, kleje czy siatki. Dla potrzeb użytkowników stworzono do tej pory 6 wariantów, które mają ułatwiać termomodernizację na styropianie lub wełnie mineralnej: zestawy oddychający/niepalny, samoczyszczący, inwestycyjny, uniwersalny, ekonomiczny i dekoracyjny. Pakiety te umożliwiają zadbanie o każdy budynek, niezależnie od dostępnego budżetu, co szczególnie w przypadku realizacji samodzielnej może mieć kluczowe znaczenie.

Roman Owczarek podkreśla: Niewątpliwa zaletą naszej oferty są piany do uszczelnień i pianokleje, które są alternatywą do tradycyjnych klejów cementowych. Uważnie śledzimy aktualne trendy ekologiczne oraz dotyczące zrównoważonego budownictwa, a co za tym idzie – odpowiedzialnego projektowania i budowania, i jesteśmy przekonani, że nasze produkty to jedne z najlepszych rozwiązań, jakie można zastosować w pracach termomodernizacyjnych. Oprócz zwiększonego zapotrzebowania na prace termomodernizacyjne, zauważamy także, że inwestorzy rozważniej wydają swoje środki i potrzebują technologii gwarantujących jeszcze wyższą wydajność. Ważna jest bowiem dla nich redukcja kosztów zarówno podczas procesu budowy, jak i w kolejnych latach eksploatacji budynku. Znacząco wzrasta również świadomość ekologiczna, która ma duży wpływ na podejmowane decyzje. Technologie poliuretanowe oprócz zapewnienia standardu technicznego gwarantują dodatkowo najwyższy zakres parametrów środowiskowych, o czym świadczą deklaracje środowiskowe, które posiadamy. Najważniejszym wyróżnikiem omawianej technologii jest większa efektywność w procesie budowlanym i eksploatacji budynków. Tym samym jej używanie przyspiesza procesy budowlane, ogranicza zużycia energii i wody, znacznie redukuje ślad węglowy oraz znacząco poprawia efektywność energetyczną budynku.

Wsparcie inwestycji

Termomodernizacja jest przedsięwzięciem, które wymaga znaczących kosztów inwestycyjnych. Dokładne ustalenie wartości zależne jest od zakresu prac, wielkości budynku oraz jego aktualnego stanu technicznego. Dlatego ważnym jest, aby wykorzystane środki pozwoliły w jak najszybszym czasie przynieść zwrot nakładów, a sam efekt był długotrwały.

Wysokie wydatki nie powinny zniechęcać użytkowników do remontu, ponieważ działania z zakresu termomodernizacji wspierane są m.in. przez programy dofinansowujące ze strony rządu i zapewne będą w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Warto przeanalizować dostępne ścieżki. Dziś są to m.in. środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – specjalnego programu TERMO – oraz uruchomiona od stycznia 2023 r. nowa wersja Programu Czyste Powietrze.

Działania Unii Europejskiej skoncentrowane na zmniejszeniu zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych wpływają na sektor budowlany. Biorąc pod uwagę szereg rozwiązań technologicznych, ekologicznych i energooszczędnych obserwujemy w nim realną rewolucję. Tym bardziej jest to istotne, że to właśnie budownictwo pochłania około 40% łącznego zużycia energii na terenie całej UE. Zielona transformacja, aby była skuteczna i realnie odczuwalna w przyszłości wymaga partnerstwa, współpracy wielu podmiotów i sektorów; w tym biznesu, w postaci m.in. Grupy Selena i jej produktów wpisujących się w wysokie standardy rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków.

Więcej informacji na stronie: selena.com oraz w biurze prasowym: grupaselena.prowly.com.