Biopodłoga PURLINE – o czym świadczą przyznane certyfikaty?

 Ekologia i szacunek do środowiska naturalnego to kwestie, które marka wineo traktuje jako priorytet od początku swojego istnienia. W efekcie udało jej się stworzyć innowacyjne biopodłogi PURLINE ze składem niemal w 100% opartym na naturalnych i odnawialnych komponentach- oleju rzepakowym, oleju rycynowym i kredzie. Co więcej, podłogi z tej linii spełniają najwyższe ekologiczne standardy nie tylko w kontekście wykorzystanego surowca, ale także całego procesu produkcji. Dowodem na to są liczne certyfikaty środowiskowe, m.in. cradle to cradle® i Blauer Engel.

Błękitny Anioł (Blauer Engel) oraz cradle to cradle® to dwa najstarsze, najbardziej cenione i rozpoznawalne odznaczenia ekologiczne, przyznawane jedynie najlepszym i najbardziej przyjaznym środowisku naturalnemu produktom z różnych branż, w tym budownictwa i wyposażenia wnętrz. Aby móc się legitymować każdym z tych certyfikatów, biopodłogi PURLINE marki wineo musiały przejść szereg specjalistycznych testów i analiz środowiskowych. W przypadku przyznania znaku Blauer Engel dla podłóg, grono niezależnych ekspertów ocenia między innymi oszczędność zużycia surowca, ilość powstających podczas produkcji odpadów i możliwość ich ponownego wykorzystania, a także poziom emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Prawo do posługiwania się oznaczeniem Błękitnego Anioła otrzymują więc tylko te produkty, które spełniają najwyższe standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. 

Certyfikacja cradle to cradle® i Znak „Błękitny Anioł” gwarantują, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Fot. wineo

Jeżeli chodzi o proces certyfikacji w ramach systemu cradle to cradle® to tutaj również oceniany jest poziom bezpieczeństwa stosowanych materiałów i ponowne wykorzystanie surowców, ale duży nacisk położony jest także na kilka innych kwestii. Należą do nich: korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, zarządzanie zasobami wodnymi, emisja dwutlenku węgla oraz strategia zaangażowania społecznego producenta. Biopodłogi PURLINE marki wineo otrzymały srebrny certyfikat cradle to cradle®, ponieważ wytwarzane są niemal wyłącznie z odnawialnych surowców i naturalnych wypełniaczy, ich produkcja odbywa się z poszanowaniem zasad ekologii, a pozostałości produktu poddawane są w całości recyklingowi i ponownie wracają do obiegu.

Biopodłoga PURLINE została wyprodukowana świadomie bez dodatku chloru, plastyfikatorów i zmiękczaczy. Fot. wineo

Świadoma produkcja wyrazem troski o użytkowników

 Certyfikaty cradle to cradle® oraz Blauer Engel, którymi oznaczone są biopodłogi PURLINE marki wineo to najlepszy dowód na świadome zarządzanie przez firmę całym procesem „życia” produktu – od wyboru surowca, przez rodzaj energii i ilość wody zużywanych w zakładzie produkcyjnym, po sposób utylizacji. Potwierdzeniem proekologicznych działań, a także wzmożonej troski o zdrowie i jakość życia przyszłych użytkowników pomieszczeń z biopodołogą PURLINE, są również inne nagrody i oznaczenia, przyznane produktom wineo z tej rodziny. Należą do nich między innymi wysokie noty w systemach certyfikacji obiektów zrównoważonego budownictwa BREEAM, LEED i WELL, deklaracje środowiskowe EPD, czy fińskie i francuskie odpowiedniki znaku Niebieskiego Anioła o nazwach A+ i M1. Wartymi odnotowania certyfikatami są także Greenguard i FloorScore®, które zapewniają, że produkt spełnia kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych do powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Dodatkowe informacje o produktach marki wineo dostępne są na stronie internetowej: https://www.wineo-polska.pl/

Windmöller Polska Sp. z o.o. to polski oddział niemieckiego koncernu, będącego połączeniem Windmöller Flooring oraz WITEX – firmy z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokogatunkowych podłóg, należącej do grona współwynalazców podłogi laminowanej. Obie firmy funkcjonują obecnie pod jedną, wspólną marką WINEO®, która gromadzi w sobie kompetencje i know-how obu producentów zdobywając uznanie wśród odbiorców na całym świecie.

Windmöller Polska Sp. z o.o.

ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław