Dom jako inwestycja w dobrostan. Na czym polega wyjątkowe zamieszkiwanie?

Nawet 76% mieszkańców Polski deklaruje, że czuje się szczęśliwa w swoim miejscu zamieszkania. Okazuje się, że mieszkanie i jego najbliższa okolica są kluczowymi kryteriami dla fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu. Współczesna definicja wyjątkowej przestrzeni wykracza daleko poza dostęp do infrastruktury handlowo-usługowej, placówek edukacyjnych i medycznych czy też oferty kulturalnej lub rozrywkowej. Jaki dom stanowi w związku z tym najlepszą inwestycję w dobrostan?

Dobrostan to stan postrzegany subiektywnie przez każdą osobę. Według modelu PERMA sformułowanego przez Martina Seligmana prawdziwe szczęście wynika z pozytywnych emocji, szczerego zaangażowania w wartościowe działania, budowania trwałych relacji z ludźmi, poczucia sensu i dążenia do realizacji celów. Biorąc pod uwagę fakt, że we współczesnych realiach dom i jego najbliższe otoczenie to nie tylko miejsce do życia i wypoczynku, ale nierzadko także pracy i integracji społecznej, spędzamy tam coraz większą część każdego dnia. Wobec tego wybór odpowiedniego mieszkania jest kluczową inwestycją dla satysfakcji z własnego życia.

W najnowszym wydaniu Barometru Archicom pt. „Wyjątkowo mieszkać” udowadniamy, że mieszkanie i jego okolica odgrywają kluczową rolę dla indywidualnego dobrostanu. Kreowanie przestrzeni jest w związku z tym projektowaniem szczęścia jej mieszkańców. Dziś mamy świadomość, że wyjątkowe miejsce zamieszkania musi być schronieniem, ale także umożliwiać odpoczynek, socjalizację i pracę. Choć bliskość infrastruktury twardej i miękkiej jest dla nas niezmiennie istotnym kryterium, okazuje się, że o prawdziwy wellbeingu dbamy poprzez kontakt z naturą oraz pielęgnując kontakty społeczne – z rodziną, przyjaciółmi czy też sąsiadami – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Dobrostan we własnym mieszkaniu

Standard zamieszkiwania w dużym stopniu wyznacza specyfika mieszkania. Z Barometru Archicom wynika, że do najważniejszych elementów wpływających na dobre samopoczucie należą: naturalne doświetlenie, wyraźne rozdzielenie strefy dziennej od nocnej i kuchni od strefy wypoczynkowej, przestrzeń na przechowywanie, a także dostęp do prywatnego tarasu, ogródka lub balkonu. Coraz częściej jednak do mieszkań wkraczają również rozwiązania technologiczne. Zarówno dla większego komfortu życia, jak i realizacji prośrodowiskowych nawyków. Ponad 85% ankietowych biorących udział w badaniu opublikowanym w Barometrze Archicom byłoby skłonnych zaimplementować w swoim mieszkaniu aplikację do zarządzania zużyciem prądu, temperaturą i światłem.

Ze zrealizowanego przez nas badania wynika, że młodzi ludzie są zainteresowani innowacjami, które stanowią integralną część ich życia. Blisko 48% respondentów korzysta z dedykowanych aplikacji, które ułatwiają codzienność, a ponad 85% widzi dla nich zastosowanie również w swoim mieszkaniu. Wśród tego rodzaju innowacji największą popularnością cieszą się: urządzenia AGD sterowane smartfonem lub głosem, system do zarządzania temperaturą, światłem lub bezpieczeństwa, a także samowystarczalne i inteligentne AGD. Wiemy również, że zdecydowana większość ankietowanych chce mieszkać w ekologicznym miejscu, a zastosowanie technologii wiąże się nie tylko z komfortem, ale także pielęgnowaniem wartości, w które wierzą – mówi Dawid Wrona, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak mieszkać wyjątkowo, nie można dziś pominąć aspektów multifunkcjonalności przestrzeni do życia, a także rosnącego znaczenia technologii w mieszkalnictwie. Niezwykle ważne okazuje się zrozumienie, że osiedle to nie tylko zbiór budynków, a tradycyjne podejście do projektowania nie jest wystarczające. Tkanka miejsca powinna w związku z tym nie tylko adresować potrzeby związane bezpośrednio z zamieszkiwaniem, ale także wspierać budowanie poczucia przynależności do społeczności i miejsca, kształtować nawyki i umożliwiać życie w zgodzie z otaczającym światem oraz nadrzędnymi wartościami.