Jak dobrać izolację instalacji sanitarnych i grzewczych?

Właściwe zaizolowanie instalacji sanitarnej oraz grzewczej jest bardzo ważnym etapem prac budowlanych i remontowych. Ewentualne błędy mogą skutkować bowiem poważnymi problemami w późniejszym użytkowaniu. Jak dobrać odpowiednie materiały izolacyjne gwarantujące bezpieczeństwo i wydajność? Na to pytanie odpowiada ekspertka z firmy Thermaflex, Karolina Król.

Instalacje sanitarne izoluje się po to, by ograniczyć straty przesyłanego ciepła oraz zabezpieczyć je przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, w tym wody i wilgoci. Od jakości wykonania izolacji instalacji grzewczych zależy utrata energii oraz wysokość kosztów eksploatacji. Jaka powinna być ta właściwa izolacja?

Dobry materiał Fot. Thermaflex

Decydując się na zastosowanie określonego materiału izolacyjnego dla instalacji grzewczych i sanitarnych, powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ogniowe, zgodność z prawem, efektywność, trwałość  oraz jego aspekty ekologiczne. Ważny jest także wybór produktów, które można poddać całkowitemu recyklingowi – mówi Karolina Król z Thermaflex.

Jednym z rozwiązań, które gwarantuje wysoką wydajność i brak negatywnego wpływu na środowisko, jest system izolacji technicznych wykonany z najwyższej jakości pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej. ThermaSmart PRO firmy Thermaflex to kompletny system o bardzo dobrej wartości współczynnika przewodzenia ciepła skutecznie ograniczający straty energii cieplnej, a także  o wyjątkowej odporności mechanicznej. Izolacja ta – dzięki swojej budowie oraz właściwościom przeciwdziałającym pochłanianiu wilgoci – nie zmienia swoich parametrów izolacyjnych przez cały okres jej użytkowania  o ile została właściwie zamontowana.

Właściwości izolacyjne i przeciwpożarowe

Wybierając materiały izolacyjne, zawsze należy brać pod uwagę aspekt przeciwpożarowy. Tragedia może wydarzyć się zawsze i w każdym budynku, a zastosowanie materiałów niepalnych może uchronić osoby znajdujące się wewnątrz przed utratą zdrowia lub życia.


Właściwie zaizolowana instalacja Fot. Thermaflex

Rozwiązanie firmy Thermaflex – system ThermaSmart PRO – posiada klasę ogniową BL-s1;d0 (otuliny) i B-s2;dO (maty), spełniając wymagania techniczne i prawne w zakresie nierozprzestrzeniania ognia na instalacjach. Tym samym klasyfikuje się jako materiał niezapalny i nie rozprzestrzeniający ognia. Pod wpływem działania płomieni pianka wydziela minimalną ilość nietoksycznego jasnego dymu, który nie utrudnia drogi ewakuacji osobom znajdującym się w budynku, na przykład poprzez ograniczenie widoczności lub zatrucie dymem.

Odpowiednia grubość izolacji

Oprócz właściwego doboru materiału i technologii wykonania izolacji, bardzo ważna jest także jej grubość. O odpowiedniej grubości izolacji dla instalacji grzewczych i sanitarnych mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Minimalna grubość izolacji dobierana jest na podstawie średnicy wewnętrznej rurociągu oraz współczynnika  przewodzenia ciepła λ.

Najmniejszą wskazaną w rozporządzeniu grubością izolacji jest 6 mm, która to może być zastosowana jedynie w podłodze, niemniej jednak spełnione muszą zostać dodatkowe obwarowania. Jednym z najważniejszych warunków stawianych izolacji jest wielkość współczynnika  przewodzenia ciepła λ, ponieważ jego wartość determinuje ostateczną grubość izolacji, która może zostać zastosowana. Inaczej ma się sprawa w przypadku przewodów wody zimnej, ponieważ tej kwestii nie reguluje rozporządzenie i kierować się musimy głównie zabezpieczeniem przeciw kondensacji pary wodnej – dodaje Karolina Król z firmy Thermaflex.

Rola właściwego montażu

Izolację instalacji grzewczych i sanitarnych wykonuje się po to, by ograniczyć wszelkie straty ciepła i zabezpieczyć rury. Jednak nawet w przypadku, w którym inwestor zdecyduje się na zakup rozwiązań o najlepszych parametrach, nie będą one miały pozytywnego wpływu na codzienną eksploatację, jeśli zostaną błędnie zamontowane.

– Prawidłowy montaż pozwoli osiągnąć zamierzone cele i korzyści, które dana izolacja ma przynieść. Stąd dobrze, jeśli wybrany system izolacji technicznych jest kompletny oraz umożliwia łatwy, szybki i skuteczny montaż. Gwarantuje to efektywną pracę instalacji przez wiele lat, przy minimalnych stratach energii, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji – dodaje ekspertka z firmy Thermaflex.

Wybór właściwego systemu do izolacji instalacji grzewczych i sanitarnych pozwoli ograniczyć stary, zabezpieczyć rury oraz cieszyć się bezpieczeństwem przez długie lata. System izolacji Thermaflex występuje w postaci otulin, mat oraz części prefabrykowanych do izolacji newralgicznych miejsc. Produkty dostępne są także w wersji samoprzylepnej, co pozwala na skrócenie czasu montażu izolacji. Ponadto, producent oferuje akcesoria, które ułatwiają przeprowadzenie wszelkich czynności – klej, taśmę czy narzędzia montażowe.

Thermaflex działa jako światowa organizacja, z silną obecnością na rynkach. Zapewnia inteligentne i trwałe rozwiązania dla dystrybucji ogrzewania, chłodnictwa oraz wody pitnej. W Polsce firma obecna jest od 1992 roku, gwarantując rozwiązania na bazie poliolefin dla branży instalacyjnej.  Organizacja przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i redukowania strat energii, poprzez tworzenie, rozwój i integrację systemów skoncentrowanych na skutecznym zabezpieczeniu instalacji przesyłowych. Współtworzy innowacyjne rozwiązania, dostosowane do nowych wyzwań i potrzeb rynku.