Modułowe budownictwo wielorodzinne przyszłością dla samorządów i rynku mieszkaniowego. NCBiR wybrał wykonawcę

Szybka realizacja ekologicznego i dostępnego kosztowo budownictwa wielorodzinnego w Polsce staje się rzeczywistością. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło wykonawcę projektu, który ma szansę stać się przełomem na rynku mieszkalnictwa i gotowym modelem do wykorzystania przez rodzime samorządy. Mowa o innowacyjnym, wielorodzinnym budynku zaprojektowanym w technologii modułowej 3D. Jego wykonawcą będzie spółka DMDmodular z podkrakowskiej Skawiny.

Projekt jest efektem pracy zespołu naukowców, projektantów i technologów skupionych wokół konsorcjum badawczo-rozwojowego DMD-M, na którego czele stoi spółka DMDmodular. Pozostałymi członkami konsorcjum są Politechnika Krakowska oraz spółka Lightoffo. Grupa badawcza działa w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pn. „Budownictwo modułowe efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanego z funduszy unijnych. Prace B+R nad projektem rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku. Ich podstawowym celem było opracowanie wielorodzinnego, efektywnego energetycznie budynku modułowego, który ma posłużyć za gotowy model do wdrożenia dla samorządów w całym kraju.

Wspólnie z NCBiR tworzymy prawdziwą innowację w obszarze mieszkalnych obiektów wielorodzinnych w Polsce – mówi Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes spółki DMDmodular, jednego z liderów produkcji modułowej w Polsce. Szybkość realizacji, trwałość technologii, atrakcyjność wizualna obiektu i wysoki standard osiągnięte przy światowej klasy wskaźnikach efektywności energetycznej sprawiają, że projekt dołączy do grupy wzorcowych realizacji architektury modułowej. Tym samym przedsięwzięcie ma szansę pozytywnie wpłynąć na zmianę postrzegania budownictwa modułowego w Polsce.

Wielorodzinny obiekt stanie przy ul. Karola Miarki w Mysłowicach. Budynek liczący cztery kondygnacje zaplanowany jest na 27 mieszkań o powierzchni od 45m2 do ponad 60 m2. Konstrukcja nośna obiektu została oparta na profilach stalowych, a do stworzenia bryły wyprodukowanych zostanie 56 modułów stanowiących ponad 90% kubatury całego budynku. Moduły powstaną w fabryce polskiej spółki DMDmodular, doświadczonego producenta, który swoje projekty realizuje m.in. w Danii, Szkocji i Holandii, stawiając modułowe domy, hotele, i akademiki.

Gotowe, w pełni wykończone i wyposażone moduły przywiezione zostaną z fabryki na plac budowy, gdzie zostaną zmontowane w jedną całość. Proces ten, łącznie ze wszystkimi dodatkowymi pracami realizowanymi w systemie tradycyjnym (m.in. fundamenty, klatka schodowa, zagospodarowanie terenu wraz z parkingami), potrwa ok. 3 miesiące. Pozwoli to nowym lokatorom na szybkie wprowadzenie się do mieszkań.

W budynku zaplanowano szereg nowoczesnych, zrównoważonych technologii, które wpływać będą zarówno na komfort użytkowania, jak i na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Możliwe będzie pozyskiwanie i magazynowanie energii z gruntu i słońca oraz odzyskiwanie energii cieplnej ze zużytego powietrza. Panele fotowoltaiczne pokryją większość dachu i południowej elewacji budynku. Efektywne gospodarowanie wodą szarą i opadową będzie pozwalało m.in. na zużywanie jej na potrzeby techniczne i nawadnianie zielonego otoczenia budynku.

Mysłowice są jednym z miast zmagających się z problemami nieudanej transformacji. Ponad 600 letnia historia miasta dowodzi jednak, że nawet po najtrudniejszych okresach w swojej historii Mysłowice potrafią odrodzić się na nowo mówi Małgorzata Książek-Grelewicz, dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. Ogromnie cieszy nas udział w tak innowacyjnym projekcie, jakim jest budowa Demonstratora Technologii. Jesteśmy przekonani, że ten nowoczesny, proekologiczny budynek przyniesie wymierne korzyści dla miasta i jego mieszkańców, zarówno w sferze społecznej, urbanistyczno-architektonicznej, jak również ekonomicznej. Chcielibyśmy, aby innowacyjne technologie stały się jednym z ważniejszych elementów kształtujących nową tożsamość Mysłowic  podkreśla.

Liczymy, że ta pilotażowa realizacja realnie przełoży się na zainteresowanie technologią modułową wśród polskich inwestorów sektora publicznego i prywatnego, działających w budownictwie mieszkaniowym, senioralnym, hotelowym czy zakwaterowania studenckiego. Co więcej, współczesne wyzwania ekologiczne, społeczne, czy też migracyjne związane z wojną na Ukrainie czynią wypracowane rozwiązanie możliwą odpowiedzią na złożony kryzys. Dzięki współpracy z NCBiR Polska posiada gotowe rozwiązania, które można sprawnie dostosowywać i implementować w dowolnym miejscu na świecie – dodaje Ewelina Woźniak-Szpakiewicz.

Koszt finansowanej z funduszy unijnych budowy obiektu w Mysłowicach wynosi ok. 17 milionów złotych. Start inwestycji planowany jest na pierwszy kwartał 2023.

SKŁAD KONSORCJUM DMD-M:

Lider – DMDmodular Sp. z o.o.

Członkowie – Politechnika Krakowska, Lightoffo Sp. z o.o.

Kierownik Konsorcjum – dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, DMDmodular Sp. z o.o.

DMDmodular Sp. z o. o.:

mgr inż. arch. Justyna Kolarz (Koordynator etapu II), mgr inż. arch. Ewelina Krok (Koordynator etapu I), mgr inż. Maciej Wasil, mgr inż. Andrzej Czaplicki, mgr inż. arch. Joanna Ciszewska, mgr. inż. arch. Filip Sierak, mgr inż. arch. Ewa Zagórska, mgr inż. arch. Dorota Kowalec

Lightoffo Sp. z o.o.: Dariusz Stolarczyk

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki:

dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK (Kierownik tematu), dr inż. arch. Anna Porębska (Zastępca kierownika); dr inż. arch. Bartłomiej Homiński, dr inż. arch. Bartosz Dendura, dr inż. arch. Filip Suchoń, dr inż. arch. Krzysztof Barnaś, dr inż. arch. Olga Kania; dr hab. Inż. Paweł Ocłoń, prof. PK, dr hab. Inż. Michał Zielina, prof. PK, dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń, dr inż. Izabela Godyń, dr inż. Krzysztof Muszyński, mgr inż. Grzegorz Ojczyk;prof. dr hab. Inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, dr inż. Grzegorz Śladowski, dr inż. Bartłomiej Szewczyk