Nie tylko ogrzewanie – pompy ciepła jako urządzenia chłodzące

Pierwsze skojarzenie z pompą ciepła dotyczy ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jednak pompa ciepła może również chłodzić pomieszczenia. To rozwiązanie idealne na lato. Razem z marką Saunier Duval wyjaśniamy, jak działa chłodzenie w pompach ciepła.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • dlaczego pompy ciepła mogą również chłodzić,
  • w jaki sposób dostarczać chłód do budynku,
  • w jaki sposób obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia.

Wymogi nowoczesnego budownictwa dążące do zwiększania izolacyjności przegród zewnętrznych znacząco redukują sezonowe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Jednak równocześnie coraz częściej stosujemy w budynkach duże powierzchnie oszklone, które przyczyniają się do powstawania znaczących zysków ciepła z promieniowania słonecznego w okresie letnim. Oznacza to, że w całorocznym bilansie energetycznym budynków coraz większą rolę odgrywa zapotrzebowanie na chłód.

Nowoczesne pompy ciepła, takie jak Saunier Duval GeniaAir, umożliwiają pracę zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania odrębnej klimatyzacji, co prowadzi do oszczędności zarówno w procesie inwestycyjnym, jak i w późniejszej eksploatacji.

Pompa ciepła – ciepło i chłód jednocześnie

Pompy ciepła, podobnie jak lodówki, wykorzystują energię elektryczną do transportu energii cieplnej z przestrzeni chłodnej do ciepłej. W przypadku pomp Saunier Duval GeniaAir źródłem tego ciepła jest powietrze atmosferyczne. Czynnik chłodniczy krążący w zamkniętym układzie ma niższą temperaturę od powietrza na zewnątrz budynku, więc odbiera od niego ciepło poprzez parownik. W procesie tym dochodzi do wrzenia czynnika. Następnie pary czynnika są sprężane w kompresorze pompy ciepła. Dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia i temperatury. Czynnik chłodniczy skierowany następnie do skraplacza może oddać pozyskane wcześniej ciepło. Energia ta zostaje wykorzystana do zasilania instalacji grzewczej w budynku. Skroplony czynnik, będąc wciąż pod wysokim ciśnieniem, przepływa do zaworu rozprężnego. W trakcie rozprężania następuje gwałtowny spadek ciśnienia i temperatury czynnika. W ten sposób cykl pracy pompy ciepła się zamyka.

Siłą napędową tego procesu jest energia elektryczna przeznaczona do pracy sprężarki, jednak ilość energii pozyskanej z otoczenia kilkukrotnie przewyższa zużycie energii elektrycznej.

Łatwo zauważyć, że dostarczenie energii cieplnej do budynku wiąże się z odebraniem tej energii od powietrza atmosferycznego. Pompy ciepła Saunier Duval GeniaAir umożliwiają odwrócenie tego procesu. Pozwala to w okresie letnim na odebranie energii cieplnej od budynku i przekazanie jej do powietrza na zewnątrz. Proces ten również wykorzystuje sprężarkę pompy ciepła i nazwany jest chłodzeniem aktywnym. Przy odpowiednio zaplanowanym systemie chłodzenie może również wykorzystywać infrastrukturę grzewczą w budynku.

Ciepło i chłód – jeden system grzewczy

Skuteczne chłodzenie poprzez instalację grzejnikową nie jest możliwe, jednak w większości sytuacji do chłodzenia budynku można wykorzystać instalację ogrzewania podłogowego. Istotne wtedy jest, aby w strefie chłodzonej budynku znalazł się regulator umożliwiający kontrolę punktu rosy. Dzięki temu temperatura wody zasilającej instalację jest zawsze nieco wyższa od aktualnej temperatury skraplania pary wodnej w powietrzu – unikamy ryzyka pojawienia się wilgoci na powierzchni podłogi. Ten sposób chłodzenia pozwoli na obniżenie temperatury pomieszczeń w okresie upałów o kilka stopni, nie zapewni jednak takiej skuteczności i szybkości reakcji, jak instalacja klimatyzacji.

Najwyższy komfort chłodzenia przy pomocy pompy ciepła zapewni instalacja klimakonwektorów. Mogą one służyć zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia. Wykorzystują tę samą instalację wodną, co podłogówka, jednak w trybie chłodzenia pozwalają na znaczne obniżenie temperatury wody w systemie. Klimakonwektory posiadają odpływ skroplin, a poprzez wentylatory równomiernie rozprowadzają chłód w pomieszczeniu.       

W jaki sposób obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia?

Pompy ciepła do swojej pracy wykorzystują energię elektryczną. Jeśli decydujemy się na ten rodzaj urządzenia, warto również pomyśleć o instalacji fotowoltaicznej. Prawidłowo dobrane systemy fotowoltaiczne mogą pozwolić na całkowitą redukcję kosztów ogrzewania i chłodzenia w budynku. Wykorzystując pompę ciepła w okresie letnim do chłodzenia, zwiększamy autokonsumpcję energii z instalacji PV w okresach największej produkcji, przyczyniając się do zwiększenia jej sprawności. Pompy ciepła Saunier Duval GeniaAir współpracują z systemami fotowoltaicznymi – uruchamiają się i magazynują energię cieplną w okresie nadprodukcji z instalacji PV.

Więcej informacji o pompach ciepła znajdziesz na stronie www.saunierduval.pl.